Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

banner

Charakteristika DÚM Ostrava

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola v Ostravě je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s působností přesahující hranice regionu, přijímající k diagnostickým pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let, (případně do devatenácti let – v souladu se soudním rozhodnutím) či k výchovně-vzdělávacím pobytům dlouhodobého charakteru. Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení jsou děti dále soudně umisťovány do dětských domovů, dětských domovů se školou, nebo výchovných ústavů.  V rámci umožnění nejlepší školní docházky jsou některé děti také ponechávány v zařízení. Výjimkou jsou děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto d ětem je poskytována preventivně výchovná péče.

Péče poskytována klientům zařízení je v souladu se zákonem o ústavní výchově, školským zákonem a rovněž zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (viz legislativní opora zařízení).

Diagnostika a rozmisťování dětí

Osmitýdenní diagnostický pobyt doprovázený reedukací, vzděláváním a psychologickou pomocí.

Metodická činnost

Diagnostický ústav pro mládež vykonává metodickou činnost ve všech svých spádových oblastech působnosti.

Záchytné pracoviště

Jsme záchytným pracovištěm sloužícím k nezbytně nutné péči o děti zadržení na útěku z jiných zařízení.

Úseky vzdělávání dětí, mimoučební výchovy a volnočasových aktivit

Poskytujeme klientům možnost dokončit základní vzdělání a věnovat se přípravě na budoucí povolání. V odpoledních hodinách a ve volném čase se klienti účastní řízených výtvarných, sportovních či kulturních činností.

Děkujeme našim sponzorům

Aktuality

Výlet na Lysou Horu

10.01.2022 07:43

Letošní výlet do Beskyd jsme si naplánovali už hned první pěkný víkend v roce. Nevybrali jsme si nic jiného než královnu Beskyd Lysou Horu. Chlapci se...

Číst více

Dny NATO

27.09.2021 09:42

Dne 25.09.2021 chlapci i dívky DÚM se zúčastnili dnů NATO.
foto viz Galerie.

Číst více

Návštěva ZOO Ostrava

26.07.2021 12:26

18.07.2021 jsme navštívili ZOO Ostrava
foto viz Galerie

Číst více

Návštěva Hornického muzea Landek

22.07.2021 12:56

Dneska dne 15.7. 2021 jsme se rozhodli si udělat společně s paní etopedkou a paní vychovatelkou a zároveň i s námi děvčaty výletík do hornického muzea...

Číst více

předání vysvědčení za II.pololetí šk.roku 2020/2021

20.07.2021 11:54

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021 NA DDŠ ZÁKREJSOVA
 
Děti: Adrian S., Daniel G., Dominik M., Filip K., Jan L.,...

Číst více