Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

banner

Charakteristika DÚM Ostrava

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola v Ostravě je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s působností přesahující hranice regionu, přijímající k diagnostickým pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let, (případně do devatenácti let – v souladu se soudním rozhodnutím) či k výchovně-vzdělávacím pobytům dlouhodobého charakteru. Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení jsou děti dále soudně umisťovány do dětských domovů, dětských domovů se školou, nebo výchovných ústavů.  V rámci umožnění nejlepší školní docházky jsou některé děti také ponechávány v zařízení. Výjimkou jsou děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto d ětem je poskytována preventivně výchovná péče.

Péče poskytována klientům zařízení je v souladu se zákonem o ústavní výchově, školským zákonem a rovněž zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (viz legislativní opora zařízení).

Diagnostika a rozmisťování dětí

Osmitýdenní diagnostický pobyt doprovázený reedukací, vzděláváním a psychologickou pomocí.

Metodická činnost

Diagnostický ústav pro mládež vykonává metodickou činnost ve všech svých spádových oblastech působnosti.

Záchytné pracoviště

Jsme záchytným pracovištěm sloužícím k nezbytně nutné péči o děti zadržení na útěku z jiných zařízení.

Úseky vzdělávání dětí, mimoučební výchovy a volnočasových aktivit

Poskytujeme klientům možnost dokončit základní vzdělání a věnovat se přípravě na budoucí povolání. V odpoledních hodinách a ve volném čase se klienti účastní řízených výtvarných, sportovních či kulturních činností.

Děkujeme našim sponzorům

Aktuality

Exkurze Janová

31.03.2020 11:19

EXKURZE ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ
VÚ OSTRAVA – HRABŮVKA –
 POLANKA NAD ODROU – OSADA JANOVÁ
 
Děti: Daniel G., Filip K., Jakub B., Kristán B., Lukáš...

Číst více

Výlety do Beskyd

12.03.2019 10:45

V průběhu zimních víkendů absolvovaly naše děti, společně s pedagogickým dozorem, výlety na Beskydské vrcholy. Navštívili Lysou Horu, Radhošť,

...

Číst více

GDPR

20.06.2018 12:41

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů:

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko

...

Číst více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2018 - 2020

09.04.2018 13:21

Naše zařízení jako všechny orgány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spadá rovněž do Protikorupčního programu.

Celá dokument si můžete...

Číst více

Minimální preventivní program DÚM, DDŠ, SVP a ZŠ Ostrava v oblasti primární, sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů.

09.04.2018 13:11

Při tvorbě programu, který je základní strategií prevence předpokládáme, že prevence sociálně patologických jevů je vlastní náplní jednotlivých úkolů...

Číst více