Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

banner

Charakteristika DÚM Ostrava

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola v Ostravě je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s působností přesahující hranice regionu, přijímající k diagnostickým pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let, (případně do devatenácti let – v souladu se soudním rozhodnutím) či k výchovně-vzdělávacím pobytům dlouhodobého charakteru. Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení jsou děti dále soudně umisťovány do dětských domovů, dětských domovů se školou, nebo výchovných ústavů.  V rámci umožnění nejlepší školní docházky jsou některé děti také ponechávány v zařízení. Výjimkou jsou děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto d ětem je poskytována preventivně výchovná péče.

Péče poskytována klientům zařízení je v souladu se zákonem o ústavní výchově, školským zákonem a rovněž zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (viz legislativní opora zařízení).

Diagnostika a rozmisťování dětí

Osmitýdenní diagnostický pobyt doprovázený reedukací, vzděláváním a psychologickou pomocí.

Metodická činnost

Diagnostický ústav pro mládež vykonává metodickou činnost ve všech svých spádových oblastech působnosti.

Záchytné pracoviště

Jsme záchytným pracovištěm sloužícím k nezbytně nutné péči o děti zadržení na útěku z jiných zařízení.

Úseky vzdělávání dětí, mimoučební výchovy a volnočasových aktivit

Poskytujeme klientům možnost dokončit základní vzdělání a věnovat se přípravě na budoucí povolání. V odpoledních hodinách a ve volném čase se klienti účastní řízených výtvarných, sportovních či kulturních činností.

Děkujeme našim sponzorům

Aktuality

A zrodil se nápad

09.06.2021 09:07

Náš pan řidič/údržbář docela dlouho bloumal kolem nevzhledného kusu betonu, který se dlouho rozpadal na pozemku DÚM. A zrodil se nápad - z té hromady...

Číst více

UPOZORNĚNÍ !

09.06.2021 07:29

V průběhu měsíce července budou děti z DDŠ Zákrejsova a DDŠ Wattova přestěhované v DÚM Škrobálkova 16, z důvodu rekonstrukce obou budov.

Číst více

Pálení čarodejnic 2021

03.05.2021 07:48

V pátek dopoledne, dne 30. dubna, roku 2021 pro nás učitelé připravili symbolické upálení čarodějnice na zahradě DDŠ.
Na samém začátku jsme shlédli...

Číst více

Soutěž v poznávání dopravních značek II.ročník

19.04.2021 07:47

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
 
Děti: Daniel G., Filip K., Jakub B., Kristán B., Lukáš T., Jan L., Martin B., Mikuláš L´., Adrian S., Dominik...

Číst více

Příprava na florbalový zápas

25.02.2021 09:26

Naše paní sociální přišly s návrhem uspořádat florbalový zápas. Kluci proti holkám. A tudíž se ihned naskytla závažná tradiční otázka žen a dívek. „Co...

Číst více