Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Úseky vzdělávání dětí, mimoučební výchovy a volnočasových aktivit

Úseky vzdělávání dětí, mimoučební výchovy a volnočasových aktivit

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava – Kunčičky, příspěvková organizace poskytuje svým klientům (dětem) v rámci vzdělávání možnost dokončit základní vzdělání, věnovat se přípravě na budoucí povolání dle individuálních vzdělávacích plánů poskytnutých kmenovou školou přímo v zařízení. Dále umožňuje návštěvy kmenových škol při docházení ze zařízení a další studijní oporu v odpoledních hodinách v rámci možného doučování. Klientům je také poskytována výchovná náplň volného času kvalifikovanými pracovníky v řízených činnostech, kdy je připravován široký program v mnoha oblastech. Diagnostický ústav se věnuje výtvarným, sportovním a kulturním činnostem, kdy si klienti mohou volit dle svých preferencí z nabízených činností, podílejí se tedy také na organizaci činností.