Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

O nás

O nás

Historie

Historie DÚM v Ostravě se začala psát v polovině devadesátých let minulého století.

V naší zemi tehdy panovalo období přezrálého socialismu, plnění pětiletých plánů, akcí „Z“, v nichž občané na dobrovolných brigádách budovali i velké stavby a v běžném životě obyvatel byly řešeny tzv. negativní jevy a případy, které se neslučovaly se socialistickou morálkou. Jsou ovšem i situace, na které byl a stále je ze strany veřejnosti jednoznačný názor, avšak z hlediska právního je názor naprosto rozdílný. Je to např. zapojení se do pracovního procesu a povinné školní docházky.

Nezapojit se do pracovního procesu bylo v době o níž se zmiňujeme trestným činem a absence školní docházky školou povinnými dětmi, ve zmiňované době 10 – ti leté, byla důvodem pro nařízení ústavní výchovy, případně vydání předběžného opatření s následným umístěním dítěte do výchovného ústavu a pro zákonného zástupce dítěte – dnes osoby odpovědné za výchovu – důvodem pro zahájení trestního stíhání soudem a udělení podmíněného, ale i nepodmíněného trestu odnětí svobody.

I v době socialismu byla řada porušitelů zákona jak z řad dospělých, kteří se práci vyhýbali, tak z řad dětí, které měly velkou absenci školní docházky. Z těchto důvodů měly soudy o práci postaráno v hojné míře a tehdejší výchovné ústavy byly zcela naplněny.

A v čem je ta rozdílnost dnešního názoru veřejnosti a práva ? Jednoduše v tom, že v současnosti nemá občan povinnost pracovat, avšak absence povinné školní docházky je i dnes podnětem k řešení situace dítěte příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže.

Absence povinné šk. docházky však většinou nebyla jediným proviněním dětí končících v ústavní péči. Byla to hlavně trestná činnost dětí nejrůznějšího charakteru – od omezování osobní svobody, útoku na veřejného činitele, pohlavní zneužívání, výtržnictví, krádeže, loupežná přepadení apod.

Ostravě a celému SM kraji byl pro zařazování dětí do etopedických zařízení „přidělen“ DÚM v Brně, ale vzhledem k vysokému počtu žádostí o umístění byla nesmírně dlouhá čekací doba na samotné umístění do DÚM Brno.

Na umístění se čekalo mnohdy i půl roku a stávalo se také, že DÚM Brno nemohl s kapacitních důvodů vyhovět vůbec a některé žádosti nebyly tudíž do zletilosti dítěte realizovány.

Tato skutečnost a rovněž i vzdálenost do DÚM v Brně z naší oblasti byly důvodem k tomu, že Odbor školství Sm KNV v Ostravě začal zvažovat zřízení samostatného DÚM na území Severomoravského kraje a v této věci byla zahájena jednání se zřizovatelem etopedických zařízení na MŠMT v Praze.

Jednání byla úspěšná a v průběhu roku 1984 se již aktivně začalo pracovat na zřízení a otevření DÚM v Ostravě.

Provoz DÚM byl oficiálně zahájen 4.9. 1985 s kapacitou 24 tehdy „svěřenců“, chlapců ve věku 15 – 18 let a třemi místy záchytného pracoviště pro chlapce ve stejném věku.

Ve třicátém čtvrtém roce činnosti je DÚM a SVP Ostrava školským zařízením s více než stovkou zaměstnanců a kapacitou 41 lůžek ( včetně záchytného pracoviště ), která jsou členěna do tří oddělení diagnostického ústavu a 5 výchovných skupin. Všichni pracovníci DÚM a SVP se maximálně snaží uspět při plnění nejdůležitějšího poslání a zavazujícího úkolu, POMOCI DĚTEM.

Kde sídlíme

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola,

Ostrava – Kunčičky
Příspěvková organizace
718 00 Ostrava – Kunčičky,
Škrobálkova 206/16

Identifikační číslo organizace : 00 601 969