Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Záchytné pracoviště

Záchytné pracoviště

Diagnostický ústav pro mládež je záchytným pracovištěm sloužícím k nezbytně nutné péči o děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadržené na útěku z jiných zařízení, popřípadě z místa pobytu nebo přechodného ubytování. Toto dítě musí být do 48 hodin dopraveno do zařízení, v němž je mu uložena ústavní výchova či ochranná výchova nebo na místo pobytu či přechodného ubytování.