Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

UPOZORNĚNÍ !

UPOZORNĚNÍ !

V průběhu měsíce července budou děti z DDŠ Zákrejsova a DDŠ Wattova přestěhované v DÚM Škrobálkova 16, z důvodu rekonstrukce obou budov.