Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

předání vysvědčení za II.pololetí šk.roku 2020/2021

předání vysvědčení za II.pololetí šk.roku 2020/2021

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021 NA DDŠ ZÁKREJSOVA
 
Děti: Adrian S., Daniel G., Dominik M., Filip K., Jan L., Kristián B., Lukáš T., Mikuláš L., Tadeáš V.
 
Ve středu, dne 30. června, roku 2021 jsme se nemohli dočkat na předání vysvědčení. Všichni se těšíme na dva měsíce zaslouženého odpočinku.
Většina z nás pojede na delší dovolenky k rodině a příbuzným. Někteří končí pobyt v našem zařízení, protože si splnili povinnou školní docházku. Po prázdninách budou pokračovat v dalším vzdělávání v jiných zařízeních, z kterých budou pravidelně docházet na vybraný učební obor, který si vybrali. U některých bude pravděpodobně ukončena, zrušena ústavní výchova.
Odcházejícím spolužákům, kamarádům přejeme hodně štěstí na další cestě životem.
Krásné a slunečné letní prázdniny!