Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

A zrodil se nápad

A zrodil se nápad

Náš pan řidič/údržbář docela dlouho bloumal kolem nevzhledného kusu betonu, který se dlouho rozpadal na pozemku DÚM. A zrodil se nápad - z té hromady čehosi vyrobit lavičku. Dívky DÚM dostaly nabídku lavičku pomalovat. Nenabízí se často možnost beztrestně pomalovat mobiliář, bez toho, že by někdo "kreativci" alespoň vynadal. Děvčata se tohoto úkolu zhostila s tvořivostí a chlapci pomohli s dokončovacími pracemi. V galerii je možné vidět průběh stavby a výsledek.