Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Kdo hraje, nezlobí

Kdo hraje, nezlobí

V letošním roce úspěšně realizoval náš diagnostický ústav pro mládež již X. ročník projektu s názvem „Kdo hraje, nezlobí“, který je zaměřen na sportovní aktivity dětí v jejich volném čase. 
Děti se věnují nejen tradičním sportům, ale seznamují se i se sporty méně známými, jako je třeba petangue nebo kroket. 

O oblibě sportování svědčí i fakt, že za 10 let se do soutěží zapojilo více než 3000 žáků nejen našeho zařízení, ale i ostatních ostravských škol. 

Vyvrcholením byl tradiční turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnily družstva ostravských škol a dětských domovů. 

Na materiální vybavení přispěl formou grantu Magistrát města Ostravy.