Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Roční zpráva

Roční zpráva

Roční zpráva za rok 2007

Roční zpráva za rok 2007 ke stažení zde ve formátu ZIP, 115 KB.

Obsah zprávy:

I.Textová část

1. Úvod - charakteristika plnění hlavních úkolů
2. Výkonové ukazatele
3. Rozbor hospodaření:
- rozpis, úpravy a plnění závazných ukazatelů,
- hospodářský výsledek
- rozbor vybraných položek
- mzdové výdaje
- prostředky z jiné činnosti a další zdroje
4. Péče o spravovaný majetek
5. Stav pohledávek a závazků
6. Peněžní fondy 
7. Závěr


II. Přílohy a tabulky:
Tabulka č. l údaje o zpracovateli 
Příloha č. l základní personální údaje 
Příloha č. 2 přehled rozepsaných závazných ukazatelů 
Tabulka č. 2 údaje o dlouhodobém majetku 
Tabulka č. 3 stav pohledávek po lhůtě splatnosti 
Tabulka č. 4 náklady a výnosy 
Tabulka č. 5 ukazatele nákladovosti 
Tabulka č. 6 přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci 
Tabulka č. 7 přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů 
Tabulka č. 8 hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 
Tabulka č. 9 peněžní fondy 
Tabulka č. 10 kapitálové náklady na prog. fin. ISPROFIN a jejich zdroje 
Tabulka č. 11 neinvest. náklady na prog. fin. ISPROFIN a jejich zdroje 
Tabulka č. 12 údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích 

III. Účetní závěrka - Rozvaha 
- Výkaz zisku a ztráty 
- Příloha účetní závěrky 
 

Roční zpráva za r.2006


Předkládáme Vám ke stažení komletní roční zprávu za rok 2006. MŠMT dalo souhlas se zveřejněním zprávy 25.června 2007, jednací číslo 16797/2007 - 24.

Roční zpráva za rok 2006 ke stažení zde ve formátu ZIP, 110 KB.

Obsah zprávy 

I.Textová část

1. Úvod - charakteristika plnění hlavních úkolů
2. Výkonové ukazatele
3. Rozbor hospodaření:
- rozpis, úpravy a plnění závazných ukazatelů,
- hospodářský výsledek
- rozbor vybraných položek
- mzdové výdaje
- prostředky z jiné činnosti a další zdroje
4. Péče o spravovaný majetek
5. Stav pohledávek a závazků
6. Peněžní fondy 
7. Závěr


II. Přílohy a tabulky:
Tabulka č. l údaje o zpracovateli 
Příloha č. l základní personální údaje 
Příloha č. 2 přehled rozepsaných závazných ukazatelů 
Tabulka č. 2 údaje o dlouhodobém majetku 
Tabulka č. 3 stav pohledávek po lhůtě splatnosti 
Tabulka č. 4 náklady a výnosy 
Tabulka č. 5 ukazatele nákladovosti 
Tabulka č. 6 přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci 
Tabulka č. 7 přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů 
Tabulka č. 8 hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 
Tabulka č. 9 peněžní fondy 
Tabulka č. 10 kapitálové náklady na prog. fin. ISPROFIN a jejich zdroje 
Tabulka č. 11 neinvest. náklady na prog. fin. ISPROFIN a jejich zdroje 
Tabulka č. 12 údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích 

III. Účetní závěrka - Rozvaha 
- Výkaz zisku a ztráty 
- Příloha účetní závěrky 
 

Roční zpráva za r.2005


Předkládáme Vám ke stažení komletní roční zprávu za rok 2005. MŠMT dalo souhlas se zveřejněním zprávy 7. 7. 2006, č.j. 16 974/2006-24.

Roční zpráva za rok 2005 ke stažení zde ve formátu ZIP, 100 KB.

Obsah zprávy 

I.Textová část

1. Úvod - charakteristika plnění hlavních úkolů
2. Výkonové ukazatele
3. Rozbor hospodaření:
- rozpis, úpravy a plnění závazných ukazatelů,
Hospodářský výsledek
- rozbor vybraných položek
- mzdové výdaje
- prostředky z jiné činnosti a další zdroje
4. Péče o spravovaný majetek
5. Stav pohledávek a závazků
6. Peněžní fondy
7. Informace o výsledku kontrol
8. Závěr


II. Přílohy a tabulky:
Tabulka č. l - údaje o zpracovateli
Příloha č. l - Základní personální údaje
Příloha 2 - Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
Tabulka č. 2 - Údaje o dlouhodobém majetku
Tabulka č. 3 - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 
Tabulka č. 4 - Náklady a výnosy 
Tabulka č. 5 - Ukazatele nákladovosti 
Tabulka č. 6 - Přehled o čerpání účelových prostředků
poskytnutých organizaci 
Tabulka č. 7 - Přehled o použití prostředků z jiné činnosti
a dalších zdrojů
Tabulka č. 8 - Hospodářský výsledek a návrh přídělů 
do peněžních fondů 
Tabulka č. 9 - Peněžní fondy 
Tabulka č. 10 - Kapitálové náklady na programové financování
ISPROFIN a jejich zdroje 
Tabulka č. 11 - Neinvestiční náklady na programové financování
ISPROFIN a jejich zdroje – žádná akce nerealizována
Tabulka č. 12 - Údaje o nákladech na účast na mezinárodních 
konferencích a obdobných akcích nebo na jejich
pořádání a o nákladech na zahraniční služební 
cesty 

III. Účetní závěrka - Rozvaha 
- Výkaz zisku a ztráty 
- Příloha účetní závěrky