Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Pálení čarodejnic 2021

Pálení čarodejnic 2021

V pátek dopoledne, dne 30. dubna, roku 2021 pro nás učitelé připravili symbolické upálení čarodějnice na zahradě DDŠ.
Na samém začátku jsme shlédli dokument k tématice upálení čarodějnic, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že se jedná o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek.
V druhé polovině dopoledne jsme se odebrali k ohništi, které máme na školním hřišti a kde jsme si vyrobili symboliku čarodějnice, kterou jsme umístili do námi vytvořené dřevěné hranice.
Následně jsme utvořili tradiční kruh kolem ohniště, kde jsme zpívali, "zaklínali" pomocí tematických básní. U zapáleného ohně a symbolického upálení čarodějnice jsme si opekli špekáčky a také jsme slavili příchod jara a věřili jsme, že noc z 30. dubna na 1. května bude magická.
Všichni jsme to opět ve zdraví zvládli, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a tak už se všichni těšíme na další Pálení čarodějnice. Učitelům moc děkujeme za dobře zorganizované dopoledne.