Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

GDPR

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů:

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola v Ostravě - Kunčičkách, Škrobálkova 16, dále jen „DÚM“ jako správce osobních údajů se řídí při shromažďování, vedení a práci s daty a dokumentací s osobními údaji těmito zákonnými ustanoveními:

  • Zákon č. 561/2004 – školský zákon
  • Zákon č. 109/2002 o ústavní výchově
  • Vyhláška č. 438/2006 – podrobnosti ústavní výchovy
  • Vyhláška č. 458/2005 – podmínky činnosti Středisek výchovné péče
  • Zákon č. 359/1999 – o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 89/2012 – občanský zákoník
  • Zákon č. 500/2004 správní řád a další
  • Zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě
  • Zákon č. 262/2006 – zákoník práce
  • Zákon č. 300/2008 – datové schránky….
  • Řada zákonů k personální, účetní, mzdové, smluvní agendě

Na DÚM je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky, ID DS: 56mjzjg
 • emailem na adrese: socialni@dum-ostrava.cz
 • poštou na adrese:

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou a středisko výchovné péče a základní škola Ostrava - Kunčičky, p. o.
Ostrava - Kunčičky 718 00
Škrobálkova 16
 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na DÚM obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školské zařízení obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz