Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Exkurze Janová

Exkurze Janová

EXKURZE ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ
VÚ OSTRAVA – HRABŮVKA –
 POLANKA NAD ODROU – OSADA JANOVÁ
 
Děti: Daniel G., Filip K., Jakub B., Kristán B., Lukáš T., Nikolas H., Tadeáš V.
V úterý dne 10. března, roku 2020 pro nás pan učitel Lukáš Smělík ve spolupráci s panem učitelem Lukášem Šlofarem a paní učitelkou Zinou Boldaňukovou připravili exkurzi odloučeného pracoviště výchovného ústavu Ostrava - Hrabůvka – oddělení pro chlapce vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči, který sídlí v Polance nad Odrou, osada Janová .
V zařízení nás mile přivítala paní vedoucí zařízení PhDr. Tamara Vysoudilová. Sdělila nám, že v zařízení můžou být umístění chlapci ve věku 15 – 18 let (příp. 19 let, případně starší 12 let) s uloženou ochrannou výchovou nebo nařízenou ústavní výchovou, případně s předběžným opatřením, u kterých se vyskytují extrémní poruchy chování. Kapacita detašovaného pracoviště je 30 chlapců v 5 výchovných skupinách, kde skupiny fungují na bázi komunitního systému. Vzdělávání je realizováno na oddělení formou dopoledního studia na základě individuálních studijních plánů kmenových škol dětí. Dále jsme se dozvěděli, že délka pobytů je u dětí individuální, jedná se o dobu nezbytně nutnou.
V samotném závěru exkurze odloučeného pracoviště jsme mohli osobně shlédnout ubytovací prostory chlapců umístěných v tomto zařízení, učebnu výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělocvičnu a zklidňovací místnost.
Učitelům moc děkujeme, že nám umožnili podívat se do tohoto zařízení, protože jsme si uvědomili, že být umístěn v tomto zařízení není opravdu žádná sranda. Řekli jsme si, že musíme respektovat pravidla našeho zařízení, abychom nebyli umístěni do tohoto zařízení.